Informacja.

Spisy gołębi młodych sekcje w ilości 1szt z całości dostarczą w terminie  18lipca godzina 12:00, do obliczeniowca z pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.